Fa unes setmanes, vam començar una sèrie d‘articles relacionats amb la salut auditiva on parlàvem de les causes de la sordesa i del que els taps de bany poden fer per la nostra salut auditiva.

Tot i això, avui volem endinsar-nos una mica més en aquest problema parlant dels tipus dels sordesa que tots som susceptibles de patir durant la nostra vida.

Moltes vegades, depenent del grau del dany auditiu, pot resultar difícil detectar el problema per part de la persona que el pateix. Per això, avui resumim aquells signes que defineixen cada tipus de sordesa, que es defineix pel nivell de pèrdua o dificultat auditiva.

Nivells de pèrdua auditiva

Com hem dit, els tipus de sordesa es corresponen amb els nivells de pèrdua auditiva patits en cada estadi.

 Segons aquesta classificació, podem discernir-ne 5 tipus.

  1. Pèrdua auditiva lleu: quan la pèrdua auditiva és lleu no es perceben renous suaus i costa mantenir una conversa en ambients amb sons intensos. Es el primer estadi de la sordesa, el nivell més baix.
  2. Pèrdua auditiva moderada: quan la pèrdua de la capacitat auditiva es torna moderada costa percebre també alguns sons intensos. Quan hi ha algun so ambiental es complica encara més la comprensió verbal, dificultant el poder mantenir una conversa.
  3. Pèrdua auditiva severa: a mesura que el nivell de pèrdua auditiva augmenta les converses tendeixen a mantenir-se en tons més alts. En aquest estadi requereix un gran esforç poder mantenir una conversa en grup.
  4. Pèrdua auditiva profunda: és l’últim estadi abans de la sordesa total. En aquest punt encara podem sentit alguns sons intensos, però sense l’ajuda d’una eina com un audiòfon no es pot sentir cap renou que sigui produït a un volum normal.
  5. Sordesa total: la sordesa total no pot solucionar-se amb audiòfons ni amb altres eines tecnològiques. En aquest nivell de pèrdua auditiva es necessari aprendre el llenguatge de signes per a poder comunicar-se.

Com actuar davant dels primers símptomes de sordesa

Por supuesto, la primera recomendación que vamos a darte siempre es que acudas a un médico especializado. Si crees que puedes estar sufriendo deterioro auditivo debes acudir siempre a un otorrino. Cuanto antes se trate el problema, mayores son las posibilidades de reducir el daño o evitarlo.

Per descomptat, la primera recomanació que cal donar és anar a veure un metge especialitzat. Si creus que pots estar patint un deteriorament auditiu cal anar a un otorrino. Com més aviat es tracti el problema, millors son les possibilitats de reduir el dany o evitar-lo.

Malgrat això, si vols consultar-nos qualsevol dubte o necessites ajuda per escollir uns audiòfons, no ho dubtis. T’esperem a Audio Sa Pobla per ajudar-te en tot allò que necessitis.

Si vols, també pots contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte.